Een wendbare mindset

Wendbaarheid wordt gerealiseerd wanneer wordt vertrouwd op de kennis en kunde van de mensen die dicht bij de doelgroep staan. Zij vormen een multidisciplinair team rondom een bepaald thema of programma. Hierdoor zijn er korte communicatielijnen met de betrokkenen en kan er snelle besluitvorming plaatsvinden. Dit vraagt om een andere manier van leiderschap, een andere cultuur en om een platte organisatie. Top-down wordt het ‘wat’ en het ‘waarom’ geformuleerd, met heldere doelstellingen. Aan het ‘hoe’ wordt bottom-up invulling gegeven.

De weg naar wendbaarheid begint met de cultuur, met het doorbreken van oude patronen die nu niet meer werken. De cultuur bepaalt namelijk of je stilstaat, achteruit gaat of vooruitkomt.
De mensen vormen de cultuur en met de juiste mindset staat niets een wendbare organisatie in de weg. Het gaat er niet om dat mensen zich aan de cultuur aanpassen, maar dat de cultuur met de organisatie mee naar voren beweegt.

“Cultuur = gedeelde waarden + gedrag”

De kernwaarden van de wendbare overheidsorganisatie

Adaptief – adequaat aanpassingsvermogen op elk vraagstuk

 Responsief – continu focus op de behoeften van de omgeving

Effectief – maatschappelijke waarde leveren met minder middelen

Constructief – verbinding, verankering en tegelijkertijd vernieuwingskracht

De wendbaarheid in jouw organisatie vergroten?