De wendbare overheid

Het leveren van maatschappelijke waarde

De wendbare overheid krijgt momenteel veel aandacht,
want meer dan ooit is het credo om meer te doen met minder.
De burger meer centraal zetten is daarbij een blijvende uitdaging.
De overheid moet verbinden en regisseren en in staat zijn om
complexe vraagstukken in een veranderende samenleving zo doelmatig
en doelgericht mogelijk aan te pakken.

Dat vraagt om een overheid die zich snel aanpast aan veranderende
omstandigheden.
Met kortere lijnen in de organisatie waarbij beslissingen over minder schijven gaan.
Een moderne overheid die wendbaar en veerkrachtig is, de wendbare overheid.

Is wendbaarheid binnen één etmaal te realiseren?

Het meest recente voorbeeld is de Corona crisis.
Onze regering heeft het antwoord gegeven op de vraag of wendbaarheid
binnen een etmaal gerealiseerd kan worden.

Wat kenmerkt een wendbare overheidsorganisatie?

Dit is een organisatie waar men durft te leren, knopen doorhakt zonder dat de perfecte informatie beschikbaar is en naar buiten treedt op vaste ijkmomenten met wat er dan bekend is en opgeleverd kan worden.

Of zoals premier Rutte het verwoordde:

“Met vijftig procent van de kennis, moeten
we honderd procent van de besluiten nemen”

Dit kan doordat er nauw contact is met alle belanghebbenden, verschillende doelgroepen, experts en uitvoeringsteams. Er wordt voor gezorgd dat alle informatie transparant en voor iedereen beschikbaar is. Multidisciplinariteit is hier het kernwoord.

Daadkracht en tegelijkertijd de verwachtingen managen zijn de uitdagingen waar onze regering nu voor staat.

Lees hier over onze samenwerking met het
Instituut voor Gemeentelijke Innovatie IVGI

© 2021 - Wendbare Overheid | Designed/powered by WebSteps